Analýzy klíčových slov

Pokročilé analýzy klíčových slov vhodné pro návrh struktury, rozšíření webu a PPC kampaně
Domů » Analýza klíčových slov

Co je to analýza klíčových slov?

Analýza klíčových slov je základním pilířem optimalizace internetových stránek pro vyhledávače. Představuje soubor aktivit, které vedou k nalezení co největšího množství relevantních klíčových slov, jejich roztřídění do kategorií a skupin za účelem navržení optimální struktury webu a reklamních kampaní ve vyhledávačích. Pomáhá najít nejrelevantnější klíčová slova pro náš byznys, odhaluje jejich potenciál a konkurence v rámci oboru. Je nosnou součástí pro efektivní vynakládání financí v rámci SEO, PPC a linkbuildingu.

Proč je analýza klíčových slov důležitá?

Pro správné navržení struktury webu a následně i reklamních kampaní ve vyhledávačích je nezbytné znát vyhledávací dotazy zadávané uživateli do vyhledávačů. Je to základní krok pro pochopení uživatelského zájmu o určitou oblast. Analýza klíčových slov nám poskytuje informace o vyhledávaných frázích, rozsahu jejich hledanosti, konkurenčnosti fráze (celkově odvětví), indexaci webstránky a aktuálních pozicích klíčových slov. Patří mezi základní aspekty při tvorbě byznys plánů a stanovování relevantních cílů v rámci SEO strategie.

Analýza klíčových slov pomůže:

 1. při návrhu, rozšíření nebo úpravě struktury webu,
 2. při tvorbě byznys plánů a stanovení KPI ‚s,
 3. odhalit potenciál klíčových slov a umožní efektivně nastavit SEO a SEM strategii,
 4. při tvorbě obsahových strategií,
 5. při tvorbě struktury PPC kampaní,
 6. při výběru klíčových slov do PPC kampaní,
 7. nastavit priority v rámci interního prolinkování a linkbuildingových aktivit,
 8. upravit obsah, titulky a meta-popisky.

Jak dlouho trvá zpracování analýzy klíčových slov?

Běžná doba dodání analýzy klíčových slov spolu s interaktivní vizualizací v Power BI trvá maximálně 2 týdny. Celková doba dodání závisí na rozsahu prací a aktuálním vytížení. Při objednávce analýzy klíčových slov Vám poskytneme bližší informace o době dodání.

Kolik stojí analýza klíčových slov?

Cena závisí na počtu klíčových slov, respektive rozsahu prací. Orientačně se cena za analýzu klíčových slov spolu s vizualizací v Power BI se pohybuje od 10 000 Kč do 30 000 Kč. Rozsáhlé analýzy klíčových slov jsou naceňovány individuálně.

Jak při analýze klíčových slov postupujeme?

Proces tvorby analýzy klíčových slov se skládá z následujících na sebe navazujících fází:

 1. Seznámení se s byznysem klienta a jeho webem,
 2. Průzkum trhu a konkurence,
 3. Sběr dat,
 4. Čištění a klasifikace dat,
 5. Vizualizace dat,
 6. Tvorba struktury webu pro nové internetové stránky,
 7. Návrh doporučení na rozšíření nebo úpravu internetové stránky,
 8. Doporučení pro PPC kampaně a linkbuildingové kampaně.

Jaké nástroje pri analýze klíčových slov používame?

Při analýze klíčových slov pracujeme s placenými a také volně dostupnými nástroji. Jednotlivé fáze analýzy klíčových slov vyžadují různé nástroje. Zjednodušeně můžeme rozdělit realizaci analýzy klíčových slov na 3 fáze:

 1. Sběr údajů,
 2. Třídění, klastrování, kategorizace,
 3. vizualizace dat.

Nástroje pro sběr údajů:

 • Google KeyWord Planner
 • Plánovač klíčových slov – Sklik
 • Keywordtool.io & Ubersuggest
 • Marketing Miner
 • Ahrefs
 • Google Search Console
 • Google Ads
 • Google Analytics
 • Answerthepublic

Nástroje na třídění, klastrování a kategorizaci:

 • Open Refine
 • Excel

Nástroje na vizualizaci:

 • Power BI
 • Data Studio
 • Excel

V seznamu se nacházejí nejčastěji používané nástroje. V rámci jednotlivých fází pracujeme i s dalšími méně známými nástroji, které nejsou ve výpisu zahrnuty.

Mám zájem o analýzu klíčových slov

Pojďme společně probrat možnosti využití analýzy klíčových slov na dosažení vašich byznys cílů. Ukážeme Vám, jak efektivně zlepšit strukturu internetové stránky a PPC kampaní s pomocí analýzy klíčových slov.

Email info@futurino.cz

Tel. číslo:  +421 948 192 458